Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương, du lịch biển đảo,

Nghiên cứu phát triển du lịch tại các đảo ở vùng ven biển Việt Nam

Nghiên cứu phát triển du lịch tại các đảo ở vùng ven biển Việt Nam  (13/12/2020)

(TITC) - Sáng ngày 11/12/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo “Thực trạng và đề xuất phát triển du lịch tại các đảo ở vùng…
TIN NỔI BẬT