Tổng cục Du lịch, Cổng thông tin du lịch thông minh VTVTravel, Tổng đài Du lịch Việt Nam 1039, hỗ trợ khách du lịch,

Tổng cục Du lịch tổ chức tập huấn, triển khai Tổng đài Du lịch Việt Nam 1039

Tổng cục Du lịch tổ chức tập huấn, triển khai Tổng đài Du lịch Việt Nam 1039  (16/04/2021)

(TITC)- Ngày 16/4/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức tập huấn và triển khai Tổng đài du lịch Việt Nam 1039 cho Sở Du lịch các…
TIN NỔI BẬT