Thừa Thiên Huế, du lịch nghỉ dưỡng

Du lịch nghỉ dưỡng: Sản phẩm cần hướng đến của Thừa Thiên Huế

Du lịch nghỉ dưỡng: Sản phẩm cần hướng đến của Thừa Thiên Huế  (24/09/2020)

Đã là xu hướng của khách du lịch, qua dịch bệnh lần này càng chứng minh, du lịch nghỉ dưỡng là sản phẩm tương lai mà Huế phải tập trung…
TIN NỔI BẬT