Thành phố Hạ Long

Quảng Ninh: Thành phố Hạ Long cho phép mở lại bãi tắm công cộng

Quảng Ninh: Thành phố Hạ Long cho phép mở lại bãi tắm công cộng  (20/09/2021)

Ngày 18/9, UBND thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã có Công văn về việc mở lại một số hoạt động dịch vụ trong tình hình mới, từ 12 giờ…
TIN NỔI BẬT