Thành cổ Diên Khánh

Khám phá thành cổ Diên Khánh

Khám phá thành cổ Diên Khánh  (16/03/2021)

Thành cổ Diên Khánh nằm tại thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), cách thành phố Nha Trang khoảng 10km về phía tây.
Trùng tu, phát huy giá trị di sản văn hóa của Thành cổ Diên Khánh

Trùng tu, phát huy giá trị di sản văn hóa của Thành cổ Diên Khánh  (20/12/2018)

Di tích Lịch sử quốc gia Thành cổ Diên Khánh (thuộc địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh…
TIN NỔI BẬT