Tạp chí Du lịch

Phát động Cuộc thi Ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch 2022 “Tỏa sáng Việt Nam”

Phát động Cuộc thi Ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch 2022 “Tỏa sáng Việt Nam”  (22/12/2022)

(TITC) - Sáng ngày 21/12, tại Hà Nội, Tạp chí Du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động Cuộc thi…
Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Tạp chí Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021  (27/09/2021)

(TITC) - Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TCDL ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức, ngày…
Khởi động Chương trình #Hello Vietnam

Khởi động Chương trình #Hello Vietnam  (14/06/2019)

  (TITC) – Sáng ngày 13/6/2019 tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Tổng cục Du lịch, Tạp chí Du lịch đã phối hợp với TikTok Việt Nam khởi…
TIN NỔI BẬT