Tăng cường phòng chống Covid-19

Lâm Đồng: Tăng cường phòng chống Covid-19 tại các khu du lịch ở Lạc Dương

Lâm Đồng: Tăng cường phòng chống Covid-19 tại các khu du lịch ở Lạc Dương  (03/02/2021)

Ngày 02/02, ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết: UBND huyện Lạc Dương đã có chỉ đạo cho các khu du lịch trên địa…
TIN NỔI BẬT