Startup

Startup thuộc lĩnh vực lữ hành, vận chuyển tham dự Cuộc thi Doanh nghiệp du lịch sáng tạo Việt Nam

Startup thuộc lĩnh vực lữ hành, vận chuyển tham dự Cuộc thi Doanh nghiệp du lịch sáng tạo Việt Nam  (15/05/2019)

(TITC) – Cuộc thi Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch VSTS - do Tổng cục Du lịch phối hợp cùng…
Sơ tuyển khu vực Hà Nội cuộc thi Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch

Sơ tuyển khu vực Hà Nội cuộc thi Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin…  (08/05/2019)

(TITC) – Ngày 7/5/2019, tại Hà Nội đã diễn ra vòng sơ tuyển Cuộc thi Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du…
TIN NỔI BẬT