Quốc tổ

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu kết nối trực tuyến đến hơn 40 quốc gia

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu kết nối trực tuyến đến hơn 40 quốc gia  (31/03/2022)

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu 2022 - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp…
Linh thiêng Đất tổ Hùng Vương

Linh thiêng Đất tổ Hùng Vương  (02/04/2020)

Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người con đất Việt, Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh,…
TIN NỔI BẬT