Quảng Ngãi, miền núi, tiềm năng

Du lịch miền núi Quảng Ngãi: Cần đánh thức tiềm năng

Du lịch miền núi Quảng Ngãi: Cần đánh thức tiềm năng  (25/05/2020)

Quảng Ngãi không chỉ có lợi thế về du lịch biển, đảo, mà còn giàu tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái miền núi. Tuy nhiên, tiềm năng…
TIN NỔI BẬT