Quảng Nam, tạm dừng, Covid-19

Quảng Nam tạm dừng các hoạt động trên toàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh

Quảng Nam tạm dừng các hoạt động trên toàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh   (13/08/2020)

(TITC) -  Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 2220 /QĐ-UBND  về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian…
Quảng Nam: Tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19

Quảng Nam: Tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19  (29/07/2020)

(TITC) - Ngày 28-7-2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành  Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian áp…
TIN NỔI BẬT