Quảng Bình, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

Quảng Bình đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Quảng Bình đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng  (22/06/2020)

(TITC) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa xây dựng Kế hoạch số 1061/KH-UBND về việc thực  hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về…
TIN NỔI BẬT