Phú Vang

Thừa Thiên Huế: Phú Diên phát triển du lịch biển

Thừa Thiên Huế: Phú Diên phát triển du lịch biển  (22/11/2021)

Phát triển du lịch biển là một trong những chương trình trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Phú Diên (Phú Vang) trong giai đoạn…
Bình yên đầm Chuồn huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Bình yên đầm Chuồn huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế  (12/05/2021)

Nhiều người đã từng trải nghiệm đều có thông điệp rằng: Đến Huế mà chưa đi đầm Chuồn thì coi như bạn chưa đến Huế. Ở đó bạn sẽ có…
TIN NỔI BẬT