Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể

Phú Thọ - Miền quê 3 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Phú Thọ - Miền quê 3 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại  (01/04/2020)

Phú Thọ - Mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam hiện đang lưu giữ 3/12 di sản văn hóa phi vật thể của thế giới được UNESCO vinh…
TIN NỔI BẬT