Phú Thọ, Việt Trì, môi trường du lịch

Phú Thọ: Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc

Phú Thọ: Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc   (22/10/2020)

Với mục tiêu, định hướng phát triển thành phố trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn…
TIN NỔI BẬT