Phú Thọ, Thanh Sơn, văn hóa Mường, tập huấn

Phú Thọ: Tập huấn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường

Phú Thọ: Tập huấn công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường   (16/09/2020)

Ngày 14/9, UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc…
TIN NỔI BẬT