Phú Thọ, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, dừng tổ chức, COVID-19

Phú Thọ: Dừng tổ chức các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Dừng tổ chức các hoạt động phần Hội tại Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ   (04/02/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ "Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID 19"; văn bản…
TIN NỔI BẬT