Phê duyệt quy hoạch chung

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né  (24/03/2021)

Ngày 22/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình…
TIN NỔI BẬT