Pả Vi Hạ

Nét đẹp Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ (Mèo Vạc)

Nét đẹp Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ (Mèo Vạc)  (10/12/2019)

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng (LVHDLCĐ) dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc) là nơi tập trung nhiều nét văn hóa đặc trưng…
TIN NỔI BẬT