Ninh Bình, Tràng An, du lịch bền vững

Ninh Bình: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Di sản và phát triển du lịch bền vững

Ninh Bình: Tuyên truyền bảo vệ môi trường Di sản và phát triển du lịch bền vững  (23/09/2020)

Sáng 21/9, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và…
TIN NỔI BẬT