Nhơn Lý, Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, chuyển mình ngoạn mục

Nhơn Lý (Bình Định) và cú chuyển mình ngoạn mục

Nhơn Lý (Bình Định) và cú chuyển mình ngoạn mục  (14/10/2020)

Trước đây, hầu hết người dân xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) làm nghề biển, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhưng giờ, nhắc đến Nhơn Lý là nhắc đến…
TIN NỔI BẬT