Nghi lễ then Khoăn

Nghi lễ then Khoăn của dân tộc Tày

Nghi lễ then Khoăn của dân tộc Tày  (18/11/2020)

Then Khoăn (then Cầu thọ) là hình thức làm then khá đặc biệt, bởi người được làm then phải là người trên 50 tuổi trở lên, người Tày gọi là…
TIN NỔI BẬT