Nam Mẫu

Bắc Kạn: Đổi mới trong phát triển du lịch cộng đồng ở Nam Mẫu

Bắc Kạn: Đổi mới trong phát triển du lịch cộng đồng ở Nam Mẫu  (10/12/2020)

Những năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng tại xã Nam Mẫu (Ba Bể, Bắc Kạn) đang ngày càng phát triển và có nhiều đổi mới, tạo được…
TIN NỔI BẬT