Mường Bi

Nguồn gốc của lễ hội Khai hạ ở Mường Bi (Hòa Bình)

Nguồn gốc của lễ hội Khai hạ ở Mường Bi (Hòa Bình)  (10/01/2023)

Ở Mường Bi, lễ hội Khai hạ còn gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng, là lễ hội dân gian được tổ chức vào ngày mồng 8 tháng…
Hòa Bình: Mường Bi phát triển du lịch cộng đồng bền vững

Hòa Bình: Mường Bi phát triển du lịch cộng đồng bền vững  (23/09/2020)

Có nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đang tận dụng tối đa những lợi…
TIN NỔI BẬT