Mường Bi

Hòa Bình: Mường Bi phát triển du lịch cộng đồng bền vững

Hòa Bình: Mường Bi phát triển du lịch cộng đồng bền vững  (23/09/2020)

Có nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đang tận dụng tối đa những lợi…
TIN NỔI BẬT