Mộc Châu, Sơn La, văn hóa bản địa, sản phẩm du lịch

Mộc Châu (Sơn La): Xây dựng văn hóa bản địa trở thành sản phẩm du lịch thế mạnh

Mộc Châu (Sơn La): Xây dựng văn hóa bản địa trở thành sản phẩm du lịch thế mạnh  (14/10/2020)

Huyện Mộc Châu hiện có 12 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có truyền thống văn hóa đặc trưng riêng, đây là tiềm năng để phát triển du…
TIN NỔI BẬT