Miền di sản diệu kì, Tp. Hồ Chí Minh, kích cầu du lịch, Amazing Central Heritage,

Giới thiệu Chương trình “Miền di sản diệu kì” tại Tp. Hồ Chí Minh

Giới thiệu Chương trình “Miền di sản diệu kì” tại Tp. Hồ Chí Minh  (23/04/2021)

Ngày 23/4/2021 tại TP.HCM, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng liên kết với Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh: Quảng Nam…
TIN NỔI BẬT