Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020

Chương trình

Chương trình "Nối vòng tay lớn - Cùng du lịch Việt Nam - Tôi yêu biển Đà Nẵng"  (20/07/2020)

Nằm trong chuỗi sự kiện lớn nhất trong Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 diễn ra từ 30/7 đến 05/8, Chương trình “Nối vòng tay lớn - Cùng du lịch Việt Nam…
TIN NỔI BẬT