Lễ cúng mừng lúa mới

Lễ cúng mừng lúa mới của người Jrai (Gia Lai): Phục dựng để bảo tồn

Lễ cúng mừng lúa mới của người Jrai (Gia Lai): Phục dựng để bảo tồn  (03/12/2020)

Với mục đích bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, vừa qua, UBND huyện Ia Pa…
TIN NỔI BẬT