Làng Cù Lần

Đà Lạt có một mùa thông xanh

Đà Lạt có một mùa thông xanh  (26/11/2020)

Đà Lạt vốn dĩ đẹp một phần bởi những rừng thông, vậy tại sao lại có mùa thông xanh? Vậy mà có đó. Bạn làm cuộc hành trình từ bất…
Lâm Đồng: Thiết lập

Lâm Đồng: Thiết lập "bản đồ" du lịch ở xã Lát, Lạc Dương  (09/07/2020)

Xã Lát (huyện Lạc Dương) hội tụ đủ yếu tố “sinh thái” và “đậm đà bản sắc văn hóa” của người dân bản địa. Và cũng chính những điều kiện…
Làng Cù Lần - Đà Lạt (Ảnh: Nguyên Thu)
TIN NỔI BẬT