Lái Thiêu

Tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2019

Tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2019  (16/05/2019)

Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 01/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (nhằm ngày 28 tháng 4 đến ngày 05 tháng 5 âm…
TIN NỔI BẬT