kiệt tác nghệ thuật

Sheikh Zayed - kiệt tác nghệ thuật của Abu Dhabi

Sheikh Zayed - kiệt tác nghệ thuật của Abu Dhabi  (20/06/2022)

Tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có lẽ Abu Dhabi là nơi gây ấn tượng nhất. Không chỉ có sa mạc ngút ngàn tầm mắt, các…
Lăng Khải Định – Kiệt tác nghệ thuật khảm sành xứ Huế

Lăng Khải Định – Kiệt tác nghệ thuật khảm sành xứ Huế  (26/06/2020)

Trong số các loại hình nghệ thuật trang trí kiến trúc cung đình Huế, khảm sành sứ được đánh giá có vai trò và vị trí quan trọng hàng đầu…
TIN NỔI BẬT