Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hà Nội: Tháng 12-2021, hoàn thành Dự án phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu

Hà Nội: Tháng 12-2021, hoàn thành Dự án phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu  (28/10/2021)

Thông tin từ Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 27-10, Dự án phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò…
Hà Nội: Giữ gìn ''viên ngọc'' hồ Văn

Hà Nội: Giữ gìn ''viên ngọc'' hồ Văn  (24/08/2021)

Nằm trong không gian chung của Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Văn cùng vườn Giám và khu nội tự tạo thành…
TIN NỔI BẬT