Khu di tích Mỹ Sơn

 Thăm dò khảo cổ tại khu vực Tháp K, Khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)

Thăm dò khảo cổ tại khu vực Tháp K, Khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)  (05/05/2023)

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1156/QĐ-BVHTTDL cho phép Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo…
Quảng Nam: Khu di tích Mỹ Sơn mở cửa trở lại đón khách

Quảng Nam: Khu di tích Mỹ Sơn mở cửa trở lại đón khách  (09/08/2021)

(TITC) - Sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho phép nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn huyện, Khu…
TIN NỔI BẬT