Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng”

Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng”  (25/04/2019)

(TITC)- Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Hội nhiếp ảnh Nghệ thuật Thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng”.
TIN NỔI BẬT