Khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19

Khánh Hòa: Khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với du lịch

Khánh Hòa: Khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với du lịch  (13/04/2021)

Sở Du lịch vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp du lịch tham gia khảo sát tình hình kinh doanh du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 để…
TIN NỔI BẬT