Khánh thành công trình

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đền Mẫu Trịnh Tường

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Đền Mẫu Trịnh Tường  (04/01/2021)

Sáng 03/01, UBND huyện Bát Xát tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đền Mẫu Trịnh Tường.
Khánh thành công trình tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam

Khánh thành công trình tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam  (28/07/2020)

Sáng 26/7, tại Tân Biên (Tây Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo (1930-2020), 59 năm thành…
TIN NỔI BẬT