Khánh Hòa, tháp bà Ponagar, Am Chúa

Khánh Hòa: Không tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar và Lễ hội Am Chúa

Khánh Hòa: Không tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar và Lễ hội Am Chúa  (11/03/2020)

(TITC) - Trước tình hình diễn biến phức tạp do dịch COVID-19 gây ra, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị Trung…
TIN NỔI BẬT