Khai mở tiềm năng thị trường khách Ấn Độ

Khánh Hòa: Khai mở tiềm năng thị trường khách Ấn Độ

Khánh Hòa: Khai mở tiềm năng thị trường khách Ấn Độ  (29/03/2021)

Ấn Độ được xem là thị trường khá tiềm năng của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, những năm qua, lượng khách du lịch Ấn Độ đến Khánh Hòa còn…
TIN NỔI BẬT