Israel Nadav Eshcar

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tiếp Đại sứ Israel Nadav Eshcar

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tiếp Đại sứ Israel Nadav Eshcar  (01/03/2019)

(TITC) – Ngày 28/2/2019, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp ông Nadav Eshcar - Đại sứ Israel tại Việt Nam. 
TIN NỔI BẬT