Infographic

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 3 năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 3 năm 2023  (04/04/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 3 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 2 năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 2 năm 2023  (01/03/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 2 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023  (06/02/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 12 và 12 tháng năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 12 và 12 tháng năm 2022  (12/01/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 12 và 12 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022  (01/11/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến,…
[Infographic] Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022  (11/10/2022)

(TITC) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đón 1,87 triệu khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 16 lần so với cùng kỳ năm…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022  (02/10/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022  (30/08/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022.
[Infographic] Quy định về phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách quốc tế vào Việt Nam

[Infographic] Quy định về phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách quốc tế vào Việt Nam  (17/05/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả quy định phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế vào Việt Nam từ 15/3/2022, được quy định…
[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022 (đã cập nhật theo các văn bản mới)

[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022 (đã cập nhật theo các văn bản mới)  (17/05/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án 829/PA-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về mở cửa lại hoạt động du lịch…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022  (29/04/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022.  
[Infographic] Điều kiện y tế đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15/3/2022

[Infographic] Điều kiện y tế đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15/3/2022  (31/03/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả điều kiện về y tế đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam từ 15/3/2022, được quy định…
[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022

[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022  (17/03/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về mở cửa lại hoạt động du lịch trong…
Infographic: Phương án đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022

Infographic: Phương án đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022  (24/02/2022)

  (TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mở cửa lại hoạt động du lịch…
Infographic hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 đến 14/3/2022

Infographic hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 đến 14/3/2022  (24/02/2022)

(TITC) - Dưới đây là Hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022 theo văn bản số…
TIN NỔI BẬT