Infographic

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022  (30/08/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022.
[Infographic] Quy định về phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách quốc tế vào Việt Nam

[Infographic] Quy định về phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách quốc tế vào Việt Nam  (17/05/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả quy định phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế vào Việt Nam từ 15/3/2022, được quy định…
[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022 (đã cập nhật theo các văn bản mới)

[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022 (đã cập…  (17/05/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án 829/PA-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về mở cửa lại hoạt động du lịch…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022  (29/04/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022.  
[Infographic] Điều kiện y tế đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15/3/2022

[Infographic] Điều kiện y tế đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15/3/2022  (31/03/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả điều kiện về y tế đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam từ 15/3/2022, được quy định…
[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022

[Infographic] Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022  (17/03/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về mở cửa lại hoạt động du lịch trong…
Infographic: Phương án đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022

Infographic: Phương án đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ 15/3/2022  (24/02/2022)

  (TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả phương án đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về mở cửa lại hoạt động du lịch…
Infographic hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 đến 14/3/2022

Infographic hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế giai đoạn 2 đến 14/3/2022  (24/02/2022)

(TITC) - Dưới đây là Hướng dẫn triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 2 đến ngày 14/3/2022 theo văn bản số…
TIN NỔI BẬT