Huế trong tôi

Cuộc thi ảnh, video clip trực tuyến hàng tháng “Huế trong tôi”

Cuộc thi ảnh, video clip trực tuyến hàng tháng “Huế trong tôi”  (22/03/2021)

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi ảnh, video clip trực tuyến hàng tháng với chủ đề “Huế trong tôi”.
TIN NỔI BẬT