Hải đăng Vĩnh Thực

Hải đăng Vĩnh Thực, Quảng Ninh

Hải đăng Vĩnh Thực, Quảng Ninh  (02/04/2021)

Sừng sững trên đỉnh núi Đầu Tán, phía bắc xã đảo Vĩnh Thực (Móng Cái, Quảng Ninh), hải đăng Vĩnh Thực là ngọn đèn biển ở vị trí đầu tiên…
TIN NỔI BẬT