Hà Tĩnh, kích cầu du lịch, Covid-19

Hà Tĩnh: Hội nghị triển khai chương trình kích cầu Du lịch và giải pháp khắc phục thiệt hại sau dịch Covid -19

Hà Tĩnh: Hội nghị triển khai chương trình kích cầu Du lịch và giải pháp khắc phục thiệt hại sau dịch Covid -19  (15/05/2020)

Chiều ngày 13/5/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình kích cầu Du lịch và giải pháp khắc…
TIN NỔI BẬT