Hà Tĩnh, khôi phục, tình hình mới, Covid

Hà Tĩnh sẵn sàng khôi phục hoàn toàn các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong tình hình mới

Hà Tĩnh sẵn sàng khôi phục hoàn toàn các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong tình hình mới  (21/09/2020)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc duy trì tất cả các hoạt động trong trạng thái bình thường mới gắn với phòng dịch, các hoạt động văn…
TIN NỔI BẬT