Gỡ khó cho doanh nghiệp

Quảng Ninh: Gỡ khó cho doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch

Quảng Ninh: Gỡ khó cho doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch  (30/06/2021)

Mặc dù đã có nhiều tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài khiến các doanh nghiệp này…
TIN NỔI BẬT