Giải pháp kích cầu

Giải pháp kích cầu phát triển du lịch Ninh Thuận

Giải pháp kích cầu phát triển du lịch Ninh Thuận  (25/05/2021)

Trong bối cảnh hiện nay, việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế vẫn đang được nhà nước tính toán, thì du lịch nội địa được xác định là…
TIN NỔI BẬT