Giá trị văn hóa đặc sắc

Giá trị văn hóa đặc sắc trong lễ Kin Pang Then

Giá trị văn hóa đặc sắc trong lễ Kin Pang Then  (12/03/2021)

Lễ Kin Pang Then là di sản văn hóa phi vật thể được lưu truyền qua nhiều đời của người dân tộc Thái ở thị xã Mường Lay, Điện Biên.…
Lễ hội chùa Thầy 2019: Khôi phục các giá trị văn hóa đặc sắc

Lễ hội chùa Thầy 2019: Khôi phục các giá trị văn hóa đặc sắc  (08/04/2019)

UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết lễ hội chùa Thầy 2019 sẽ khôi phục nguyên bản và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn…
TIN NỔI BẬT