Đồng Tháp, huyện Lấp Vò, phát triển du lịch

Đồng Tháp: Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch

Đồng Tháp: Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch  (26/05/2020)

Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về…
TIN NỔI BẬT