Đồng Tháp, Hồng Ngự, Long Khánh A, phát triển du lịch

Long Khánh A (Đồng Tháp): Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch địa phương

Long Khánh A (Đồng Tháp): Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch địa phương  (24/09/2020)

Những năm qua, với tiềm năng, địa thế thuận lợi về phát triển du lịch (DL), Đảng ủy, UBND xã Long Khánh A (huyện Hồng Ngự) luôn xác định DL…
TIN NỔI BẬT