Đờn ca tài tử Nam Bộ

Trà Vinh giữ gìn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Trà Vinh giữ gìn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ  (03/06/2021)

Năm 2013, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đờn ca tài…
TIN NỔI BẬT